Distilasyon

Sistem 2 bölümden oluşarak 2 reaksiyonu aynı anda yapabilmektedir.

Birinci reaksiyon 50 litre kapasitede 10 bar basınç altında 200 derece sıcaklığa çıkabilmektedir. Çalışma esnasında manyetik karıştırma ile 50 litre kimyasal karışmaktadır. Reaksiyon esnasında kimyasala dip tüp ile gaz verilebilmektedir. Reaksiyon esnasında sıvı ve gaz numune alınabilmektedir. Sistem içerisinde Ekzotermik Reaksiyon ve Endotermik Reaksiyon engellemek için soğutma ve ısıtma sistemi bulunmaktadır.

İkinci bölüm olarak birinci reaksiyonda elde edilen ürünü 4 metre distilasyon sisteminde katlarına ayırmak. Reflux sistemi ile desteklemek. Kolon içleri rashing halkası ile dolu olmasına rağmen 4 metrelik sistem sarsıntılara karşı hareketlidir.